U nás máte možnosť získať

k objednávke praktický darček !

Stačí, ak do 31.10.2017 u nás nakúpite pomôcky v hodnote nad 55 EUR. K objednávke Vám pribalíme praktický darček, ktorý vo Vašej domácnosti určite využijete.

Darček od nás je rovnako vhodný aj na obdarovanie Vašich blízkych.Poďte nakupovať!Nakupujte u nás a získajte praktické darčeky!

Ochrana osobných údajov

I. Užívateľský účet

Kupujúcemu na tejto webovej stránke elektronického obchodu vznikne užívateľský účet výlučne na základe dobrovoľnej registrácie. Užívateľský účet je možné použiť na nákup tovaru. Nákup tovaru bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu je možný výlučne ak to webové rozhranie obchodu umožňuje.

Prístup ku užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný chrániť si zvolené prístupové bezpečnostné prvky a neumožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie povinností podľa predošlej vety, ani za následky s porušením týchto povinností prípadne spojené.

Pri registrácii ako aj pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované informácie a tieto aktualizovať pri ich zmene.

Predávajúci ako správca webovej stránky elektronického obchodu si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť užívateľský účet. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä z dôvodu nutnej údržby webovej stránky elektronického obchodu.

Pre bližšie informácie o podmienkach nákupu tovaru na tejto webovej stránke elektronického obchodu pozrite Obchodné podmienky a Reklamácie.

II. Osobné údaje

K prehliadaniu a používaniu tejto webovej stránky elektronického obchodu nemusíte poskytnúť ako návštevník žiadne osobné údaje. Predávajúci skrz túto webovú stránku elektronického obchodu zhromažďuje, spracováva a uchováva len tie osobné údaje, ktoré výslovne a dobrovoľne kupujúci poskytne v rámci registrácie, prípadne pri nákupe tovaru bez registrácie.

Kupujúci dáva v rámci zriadenia užívateľského účtu predávajúcemu súhlas ku zhromažďovaniu, spracovaniu a uchovávaniu osobných údajov zadaných pri registrácii. Takýmito osobnými údajmi sú najmä meno a priezvisko, akademický titul, adresa bydliska, doručovacia adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, informácie o zdravotnej poisťovni a informácie o prevedených nákupoch kupujúceho.

Súhlas ku zhromažďovaniu, spracovaniu a uchovávaniu osobných údajov dáva kupujúci predávajúcemu pre účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy a pre marketingové účely (zasielanie marketingových informácií, zasielanie sms správ a prevádzkovanie vernostného programu). Predávajúci nie je oprávnený sprístupniť osobné údaje kupujúceho tretím osobám ani ich inak zverejňovať, okrem osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre dodanie/prepravu tovaru a zaplatenie kúpnej ceny, a to osobám, ktoré tieto služby pre predávajúceho zabezpečujú.

Súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov má kupujúci právo kedykoľvek odvolať.

Predávajúci zhromažďuje, spracováva, uchováva a chráni osobné údaje v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky (najmä zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) ako aj v súlade s právne záväznými aktmi Európskej únie. Práva kupujúceho sú upravené najmä v § 28 vyššie uvedeného zákona o ochrane osobných údajov.

III. Cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom telekomunikačnom zariadení a obnovuje sa pri Vašej opakovanej návšteve. Predávajúci používa súbory cookies s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vaše návštevy webovej stránky elektronického obchodu. Predávajúci nepoužíva cookies na uloženie Vašich osobných informácií a ani ich neposkytuje tretím stranám.

Cookies môžete odmietnuť alebo jednoducho vymazať z Vášho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou internetového prehliadača. Pokyny, ako to urobiť nájdete v sekcii „Pomocník“ Vášho webového prehliadača, prípadne môžete navštíviť webovú stránku www.AllAboutCookies.org.

Ak sa rozhodnete používanie súborov cookies odmietnuť, budete môcť aj naďalej navštevovať a využívať webovú stránku elektronického obchodu, ale niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Používaním webovej stránky elektronického obchodu súhlasíte, aby predávajúci do Vášho zariadenia mal právo umiestniť jednotlivé súbory cookies.

Použité pojmy kupujúci, kúpna zmluva, predávajúci a webová stránka elektronického obchodu sú bližšie špecifikované v článku I ods. 1 písm. a) až d) Obchodných podmienok.