Darujte deťom chorým na rakovinu nádej na uzdravenie

Deťom na Slovensku chorým na rakovinu dokážeme spolu pomôcť .

Zdravie je to najcennejšie čo máme. Zdravie. To jediné si želáme pri narodení dieťaťa, pri rôznych prípitkoch alebo aj pri obyčajnom kýchnutí. Mnohí z nás berú zdravie ako samozrejmosť, niečo s čím sa narodíme a čo nemôžeme stratiť. Zdravie je však samozrejmosťou len do chvíle, kým neprídeme my alebo náš blízky do kontaktu  so zákernou chorobou. V tom momente sa zdravie stáva tým najviac vytúženým darom.

Zákerné ochorenia nehľadia na vek, pohlavie ani sociálne postavenie a mnohokrát sa ich obeťou stávajú tí najmenší  - deti. Deti, ktoré by si mali užívať každý deň naplno, vyvádzať, tešiť sa  a smiať sa, trávia celé dni zatvorené doma alebo v nemocničnej izbe.  Vo chvíli, keď lekári oznámia rodičom dieťaťa, že ich dieťa je ťažko choré, mení sa ich život. Mnohokrát siahajú na dno svojich síl, prepadajú zúfalstvu a zároveň veria v zázrak. Zdravie sa nedá kúpiť, ale spoločne dokážeme ťažko chorým deťom pomôcť.

Pomôžme spolu chorým deťom

Slovenským deťom chorým na rakovinu dokážeme spolu pomôcť viac, a preto aj nákupom v našom internetovom obchode TualMED (e-zdravotnickepotreby.sk) viete podporiť Nadáciu KVAPKA NÁDEJE. Stačí, ak zaokrúhlite sumu vášho nákupu nahor alebo prispejte ľubovoľnou sumou. Váš príspevok v plnej výške pošleme na účet Nadácie KVAPKA NÁDEJE.

Každý cent posúva malých pacientov o krôčik k zdravému a šťastnému životu. 

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Pre rodičov ťažko chorých detí je nádej, že všetko dobre dopadne a ich dieťatko vyhrá boj so zákernou chorobou, svetielkom v tuneli. Bez nádeje a viery by nemohli byť oporou tomu najcennejšiemu, čo im život dal – svojmu dieťaťu. Avšak, sami by tento boj nikdy nezvládli. Veľkou oporou detí postihnutých nádorovým ochorením a ich rodičov je Nadácia KVAPKA NÁDEJE.

Cieľom Nadácie KVAPKA NÁDEJE je vytvoriť na Slovensku pre malých onkologických a hematologických pacientov lekárske pracoviská a podmienky svetovej úrovne, ktoré pre nich môžu predstavovať reálnu šancu na porazenie rakoviny, uzdravenie sa a záchranu života.

Nadáciu KVAPKA NÁDEJE založila na Slovensku  v júli roku 2010 pani Vendula Svobodová – Pizingerová. Hlavným cieľom nadácie je trvale a kontinuálne podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením na území Slovenskej Republiky.

V rokoch 2010 – 2019 Nadácia Kvapka Nádeje zrealizovala úspešné verejné zbierky, ktoré umožnili realizáciu verejnoprospešných projektov celospoločenského významu v hodnote takmer 1.900.000,- EUR, ako napr. výstavbu novej Transplantačnej jednotky kostnej drene, ambulancie pre vysokodávkovú fototerapiu, rekonštrukciu a modernizáciu Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a Referenčného centra pre diagnostiku detských leukémií a lymfómov v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave, ako aj obstaranie nového technického vybavenia pre viaceré onkologické oddelenia a Národný register darcov kostnej drene SR.

Prečo podporiť Nadáciu Kvapka Nádeje

  1. Zbierky Nadácie KVAPKA NÁDEJE sú vždy určené na konkrétny presne stanovený projekt alebo prístroj. Hlavným poslaním je pomoc novej Transplantačnej jednotke kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave ako jedinému pracovisku na transplantáciu kostnej drene pre celé Slovensko.
  2. Prioritou nadácie je odstrániť príčinu problému a nie jeho druhotné následky. Formou finančnej podpory nákupu najmodernejších prístrojov a technológií dostávajú slovenské deti choré na rakovinu nádej a reálnu šancu na vyliečenie a normálny život.
  3. Nadácia KVAPKA NÁDEJE nezamestnáva žiadnych administratívnych pracovníkov, riaditeľov ani hovorcov. Všetci ľudia zapojení do činnosti nadácie sú dobrovoľníci, pracujúci bez nároku na plat. Nadácia KVAPKA NÁDEJE má sídlo v priestoroch, ktoré sú poskytované bezplatne, takže nehradí nájom a dokonca ani energie.
  4. Silné a dôveryhodné meno – Nadácia KVAPKA NÁDEJE sa počas svojho pôsobenia vyprofilovala ako spoločensky rešpektovaná, občiansky podporovaná a odbornou verejnosťou vysoko hodnotená organizácia.
  5. Slušné, nenásilné formy propagácie činnosti Nadácie ako aj celej hematologicko-onkologickej problematiky umožnili nadácií získať rad partnerov pre dlhodobú, obojstranne prospešnú spoluprácu. Samozrejmou a nutnou garanciou pre verejnosť aj partnerov je audit hospodárenia a finančná prehľadnosť aktivít nadácie.

Aktivity Nadácie KVAPKA NÁDEJE 

Aktivity Nadácie KVAPKA NÁDEJE  sú zamerané na:

  • pomoc pri financovaní prístrojového vybavenia a prevádzky Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Ústavu detských chorôb v Bratislave (t.j. bývalá Detská fakultná nemocnica Kramáre), Národného registra darcov kostnej drene SR.
  • pomoc pri zlepšení diagnostických postupov a liečebných metód v oblasti rakoviny a iných nádorových chorôb.
  • pomoc v oblasti psychosociálnej opatery, detských onkologických pacientov a ich rodín.
  • podporu vedeckých aktivít, prioritne v oblasti liečby rakoviny a iných nádorových a onkologických chorôb.
  • podporu hemato–onkologických centier v regionálnych nemocniciach na celom Slovensku.

,,Vždy som veľmi rád, keď môžeme našim pacientom poskytnúť novú modernejšiu a predovšetkým bezpečnejšiu liečbu.“  doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH

Pomôžme spolu slovenským deťom chorým na rakovinu

Spolu dokážeme pomôcť chorým deťom na Slovensku viac, a preto aj nákupom v našom internetovom obchode TualMED viete podporiť Nadáciu KVAPKA NÁDEJE. Zaokrúhlite sumu vášho nákupu nahor alebo prispejte ľubovoľnou sumou a darujte tak chorým deťom nádej.

Od roku 2010 sme
certifikovaný predajca
zdravotníckych pomôcok.

Sme certifikovaný predajca zdravotníckych pomôcok.
Cieľom nášho internetového obchodu e-zdravotníckepotreby.sk je pohodlnejší prístup zákazníkov k našej ponuke tovaru a služieb. Už 13 rokov sa zaoberáme predajom zdravotníckych, rehabilitačných, ortopedických pomôcok a rôznych doplnkových tovarov.

SAEC Sphere
Podporované platobné karty
A A