Ako získať lekársky pokaz na zdravotnú pomôcku?

Zhoršenie zdravotného stavu jedného z členov rodiny je často finančne náročné pre rodinný rozpočet. Prečítajte si, ako môžete získať lekársky poukaz na zdravotnú pomôcku pre blízkeho po úraze, ťažkej chorobe, pre seniorov, zdravotne postihnutých.

Zdravotnou pomôckou dokážete výrazne uľahčiť život starším rodičom, členovi rodiny s chronickým ochorením, ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. Mnohé zdravotné pomôcky vybavíte na lekársky poukaz. Zdravotné poisťovne ich hradia čiastočne alebo v plnej výške. Niektoré zdravotné pomôcky viete vášmu blízkemu zaobstarať aj cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Čo je lekársky poukaz? 

Lekársky poukaz je špeciálne tlačivo na predpisovanie zdravotných pomôcok. Môže ho vyplniť len odborný lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializovanom zdravotnom odbore, ako napríklad, ortopedická protetika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, chirurgia, neurológia... Pomôcka, ktorú vám lekár na lekársky poukaz predpíše, musí byť zaradená v zozname Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Aktualizovaný zoznam zdravotných pomôcok plne alebo čiastočne hradených poisťovňou nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

Platnosť lekárskeho poukazu, teda lehota vyzdvihnutia, objednania zdravotnej pomôcky je 1 mesiac. Pri pomôckach, ktoré sa vyrábajú namieru, priamo pre vaše individuálne potreby, je platnosť poukazu 3 mesiace.

Kde a ako vybaviť lekársky poukaz na zdravotnú pomôcku?

Lekársky poukaz na zdravotnú pomôcku môžu predpisovať len odborní lekári, preto si od obvodného lekára vypýtajte výmenný lístok špecialistovi. Ten posúdi váš zdravotný stav, resp. zdravotný stav vášho blízkeho a potrebu používania zdravotnej pomôcky pri liečbe či rehabilitácii. Pokiaľ špecialista na základe zdravotného stavu usúdi, že vy, resp. váš rodinný príslušník k liečbe, rehabilitácii potrebujete zdravotnú pomôcku, vystaví vám lekársky poukaz. Každá pomôcka, ktorú lekári predpisujú na lekársky poukaz, má pridelený kód zdravotnej poisťovne. Okrem vašich osobných údajov, musí teda lekár na lekársky poukaz napísať presný kód zdravotnej pomôcky.

Zdravotné pomôcky, ktoré môžete získať cez zdravotnú poisťovňu na predpis lekára, nájdete v našom e-shope e-zdravotnickepotreby.sk označené zelenou ikonkou „Aj na lekársky poukaz“, alebo v kategórii “pomôcky na predpis”. Pri každej pomôcke na lekársky poukaz nájdete aj presný kód poisťovne, napr. Kód ZP: K92629. V prípade, že ste si z našej ponuky vybrali konkrétnu zdravotnú pomôcku, informujte lekára o jej kóde, napr. K92629.

Pri finančne menej náročných zdravotných pomôckach, ako napríklad barly, plienky, obväzy, paličky, môžete ísť s lekárskym poukazom ihneď do výdajne zdravotných pomôcok alebo si ich objednať pohodlne cez internet.  

Zdravotné pomôcky, ktoré sa pohybujú vo vyšších cenových reláciách, napríklad polohovacie postele, antidekubitné matrace, invalidné vozíky, pomôcky pre diabetikov posudzuje a schvaľuje ešte revízny lekár vašej zdravotnej poisťovne. V takomto prípade musíte vystavený lekársky poukaz zobrať osobne alebo poslať poštou do vašej zdravotnej poisťovne.

Ak spĺňate štátom určené podmienky na pridelenie zdravotnej pomôcky, revízny lekár poisťovne poukaz na výdaj zdravotnej pomôcky podpíše a zašle na vašu adresu, resp. si ho vyzdvihnete osobne v pobočke poisťovne. S podpísaným lekárskym poukazom si zdravotnú pomôcku objednáte vo výdajni zdravotných pomôcok alebo priamo v našom e-shope. 

Polohovacia posteľ na lekársky poukaz

Budem za pomôcku na lekársky poukaz platiť?

Zdravotné pomôcky pre chorých, seniorov a zdravotne postihnutých hradí zdravotná poisťovňa čiastočne alebo v plnej výške (cenník zdravotníckych pomôcok VŠZP). Výška doplatku za zdravotné pomôcky je rôzna, a preto sa u lekára, ktorý vám zdravotnú pomôcku na lekársky poukaz predpisuje, informujte, či vám pomôcku poisťovňa uhradí v plnej výške, teda ju získate zadarmo, alebo budete musieť pri jej prevzatí niečo doplatiť. Vyhnete sa tak prípadným nedorozumeniam pri preberaní pomôcky. Medzi povinnosti lekára, ktorý vám lekársky preukaz predpisuje, patrí aj povinnosť informovať vás o výške doplatku za predpísanú zdravotnú pomôcku.

Aké pomôcky môžete získať na lekársky poukaz?

Na  lekársky poukaz môžete vybaviť rôzne druhy a množstvo zdravotníckych pomôcok pre rôzne druhy ochorení a postihnutí, pomôcky pre seniorov, dlhodobo ležiacich pacientov, invalidov, diabetikov i ľudí s ťažkými respiračným ochorením. Pomôcky predpisované na lekársky poukaz sú ministerstvom rozdelené do niekoľkých skupín.

Z verejného zdravotného poistenia cez zdravotnú poisťovňu získate niektoré pomôcky len jednorázovo, iné aj opakovane. Napríklad, palice, chodítka pre seniorov na chodenie, pomôcky do kúpeľne či toalety, ktoré pomáhajú získať späť stratenú stabilitu, istotu a sebestačnosť sa vydávajú jednorazovo. Pri poruchách pohybového ústrojenstva získate napr. potrebný rolátor - raz za 5 rokov.  

Na mechanický invalidný vozík máte nárok raz za 5 rokov. Elektronický vozík pre invalidov si môžete dať predpísať raz za 7 rokov. Príslušenstvo k invalidnému vozíku: sedačky antidekubitné penové - raz za 1 rok, sedačky gélové a pneumatické - raz za 2 roky.

Invalidný vozík na lekársky poukaz

Pri zdravotne postihnutom dieťati máte raz za 3 roky nárok na detský invalidný kočík a potrebné príslušenstvo k nemu, ako napr. abdukčný klin, fixačný pás…

Pri starostlivosti o dlhodobo ležiaceho príbuzného vybavíte zdvihák či elektrické polohovacie lôžko - raz za 10 rokov. Antidekubitný matrac s kompresorom alebo tvarovou penou - raz za 5 rokov. 

Antidekubitný matrac s kompresorom na lekársky poukaz

Oprava zdravotnej pomôcky vydanej na lekársky poukaz

Poškodila sa vám zdravotná pomôcka, ktorú ste získali na lekársky poukaz? V prípade poškodenia zdravotnej pomôcky, poisťovňa v mnohých prípadoch uhrádza aj jej opravu. Ale pozor, nárok na bezplatnú opravu zdravotnej pomôcky opäť určuje ministerstvo zdravotníctva. Napríklad opravu pomôcky zo skupiny K hradí poisťovňa podľa potrieb používateľa, no pri pomôckach sériovej výroby skupiny J máte nárok na opravu a úpravu pomôcok raz ročne. Na možnosti bezplatnej opravy či úpravy zdravotnej pomôcky vydanej na lekársky poukaz sa informujte priamo vo vašej zdravotnej poisťovni skôr ako si dáte pomôcku opraviť na vlastné náklady. 

Pomôcky pre seniorov, ktoré dokážete pre nich získať na lekársky poukaz, znamenajú pre vás menej starostí a strachu o starých rodičov. Keďže starostlivosť o človeka dlhodobo pripútaného na lôžku je pre jeho ošetrovateľa fyzicky veľmi náročná a rodinu stojí nemalé finančné prostriedky. So špeciálnymi zdravotnými pomôckami pre ležiacich pacientov si dokážete zjednodušiť proces opatery a blízkemu doprajete viac komfortu a pohodlia v ťažkej životnej situácii.

Produkty súvisiace s týmto článkom:

Od roku 2010 sme
certifikovaný predajca
zdravotníckych pomôcok.

Sme certifikovaný predajca zdravotníckych pomôcok.
Cieľom nášho internetového obchodu e-zdravotníckepotreby.sk je pohodlnejší prístup zákazníkov k našej ponuke tovaru a služieb. Už 13 rokov sa zaoberáme predajom zdravotníckych, rehabilitačných, ortopedických pomôcok a rôznych doplnkových tovarov.

SAEC
Podporované platobné karty
A A