U nás máte možnosť získať

k objednávke praktický darček !

Stačí, ak do 31.10.2017 u nás nakúpite pomôcky v hodnote nad 55 EUR. K objednávke Vám pribalíme praktický darček, ktorý vo Vašej domácnosti určite využijete.

Darček od nás je rovnako vhodný aj na obdarovanie Vašich blízkych.Poďte nakupovať!Nakupujte u nás a získajte praktické darčeky!

Záchrana života – každý z nás to dokáže

Defibrilátor, prístroj s pomocou ktorého je možné zachrániť ľudský život!

Podľa doterajších štatistík až 15 ľudských životov vyhasne na náhlu zástavu srdca. Účinnú a rýchlu pomoc prostredníctvom automatizovaného externého defibrilátora dokáže poskytnúť i laik či dieťa.

Firmy a verejné inštitúcie čoraz viac dbajú o zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov či obchodných partnerov. Personál v súčasných moderných organizáciách a spoločnostiach by mal byť schopný poskytnúť rýchlu a účinnú zdravotnú pomoc nielen pri náhlej zástave srdca ale aj pri rôznych úrazoch či iných ochoreniach.

Dôvodom prečo ľudia nevedia poskytnúť včas rýchlu pomoc je nízka informovanosť, nulová pripravenosť na túto krízovú situáciu alebo ľahostajnosť k danej problematike.

AUTOMATIZOVANÝ EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR (AED), práve takýmto dôvodom ako sú vyššie popísané, predchádza zbytočnému náhlemu úmrtiu ľudí.

Čo je srdcová zástava?

Srdcová zástava je vlastne kompletná strata mechanickej funkcie srdca. Srdce sa prestane pravidelne sťahovať, zvyčajne ako dôsledok abnormálneho srdcového rytmu, nazývaného tiež komorová fibrilácia. Srdce prestane pumpovať krv a zaisťovať dodávku kyslíku do mozgu a do ďalších životne dôležitých orgánov.  Srdcová zástava sa obvykle prejaví ako náhla strata vedomia postihnutého a zástava normálneho dýchania. Táto mechanická porucha srdca môže poskytnúť kohokoľvek a kdekoľvek.

Ak nie je VČAS poskytnutá pomoc, smrť nastáva v priebehu niekoľkých minút. Záchranná služba v týchto prípadoch prichádza zvyčajne príliš neskoro.

Poskytnutím tzv. kardiopulmonálnej resuscitácie (oživovanie) slúži k podpore základných životných funkcií postihnutého. Je to súbor úkonov, ktorý umožňuje dodávku okysličenej krvi do všetkých tkanív.

Podporu životných funkcií človek prevádza pri poruche alebo zástave dýchania a krvného obehu, predovšetkým pomocou nepriamej masáže srdca. V prípade, že to umožňuje situácia a schopnosti ,, laického záchranára,, je odporúčané masáž kombinovať s umelým dýchaním.

Aj keď krvný obeh môže byť v priebehu určitého času udržiavaný a okysličovaný masážou srdca a umelým dýchaním, jediným spôsobom, ako obnoviť normálny rytmus srdca je defibrilácia prostredníctvom elektrického výboja.

Čím skôr je pomoc dostupná, to hovoríme o desiatkach sekúnd, tým väčšia je šanca na prežitie.

Čo vlastne je automatizovaný externý defibrilátor (AED)?

Reštartuj srdce pomocou defibrilátora.

Tento prístroj je malý, bezpečný a jednoduchý. Je vyrobený pre laické použitie. AED vedie záchrancu krok za krokom zvukovými a niekedy tiež obrazovými povelmi v slovenskom jazyku podľa naprogramovaného protokolu. Kľúčovou vlastnosťou prístroja je schopnosť bezchybne analyzovať elektrickú aktivitu srdca prostredníctvom elektród nalepených na hrudník postihnutého a pokiaľ je to účelné, odporučiť prevedenie výboja. AED potom parametre pre výboj sám pripraví a užívateľa iba vyzve k jeho prevedeniu stlačením tlačidla alebo (pri plne automatickom prístroji) po výzve aplikuje výboj sám.

Princíp fungovania AED vylučuje riziko neoprávneného prevedenia výboja, a teda aj poškodenia osôb zachraňujúcich, či zachraňovaných.  Tento prístroj je schopný bezpečne a efektívne použiť ktokoľvek, kto je trénovaný v jeho užívaní a bol vyškolený k poskytnutiu prvej pomoci. Použiť ho dokážu dokonca i deti.

AED je vo svete bežným štandardom. Mala by ho mať každá spoločensky zodpovedná firma.

Vo väčšine vyspelých krajín a najmä v spoločnostiach, ktoré dbajú na spoločenskú zodpovednosť v podnikaní, sú AED prirodzenou súčasťou bezpečnostných opatrení, rovnako ako výcvik vybraných zamestnancov k ich použitiu a poskytnutiu prvej pomoci. Verejne viditeľné sú na letiskách i na uliciach, nájsť ich možno tiež v lietadlách, na autobusových staniciach, v hoteloch či v športových kluboch. AED sa nachádza skrátka všade , kde dochádza k pohybu veľkého množstva osôb alebo, kde sa pridávajú iné rizikové faktory, ako je napr. vysoká fyzická záťaž a stres.

Organizované športové verejné podujatia, kde sa vykonáva fyzická záťaž by bezpodmienečne mali byť zabezpečené automatizovanými externými defibrilátormi. Kde sa pri náhlej zástave srdca postihnutej osobe môže včas poskytnúť prvá pomoc laikom a tak zachrániť nejeden ľudský život ešte pred príchodom sanitky kde je štatisticky dokázané, že často prichádza už neskoro! Lebo len organizátori takéhoto podujatia nesú spoločenskú zodpovednosť!

AED čakajú, aby pomohli zachrániť životy, rovnako ako čaká na svoju chvíľu airbag vo vašom aute alebo hasiaci prístroj vo vašej budove. Obe tieto zariadenia sú úplnou samozrejmosťou. Prečo tomu tak nie je i u AED?

Peniaze sú pre viacerých Slovákov stále dôležitejšie ako ľudský život

Napriek tomu, že na Slovensku má počet dostupných AED prístrojov rastúci trend, ich množstvo je v porovnaní s vyspelými krajinami sveta stále nízke. Dôvodom ani tak nie sú náklady spojené so zaobstaraním AED (cena cca dvoch televízorov), ale fakt, že mnoho Slovákov o dostupnosti  externých defibrilátoroch pre laické použitie ani nevie!

Vedeli ste, že...?

  • Náhla  zástava srdca je príčinou toho, že na Slovensku ročne zomrie takmer 5 000 ľudí.
  • Štatistický dojazd zdravotnej záchrannej služby je 12 až 15 minúť, no šanca na úspešné zresuscitovanie pacienta postihnutého srdcovou zástavou klesá každou minútou o 10%!
  • Odhadue sa, že 95% obetí srdcovej zástavy zomrie skôr, než sa dostane do nemocnice, alebo do rúk rýchlej záchrannej zdravotníckej pomoci. Pritom až 75% z nich by mohlo prežiť, keby ich záchrancovia boli schopní včas a vhodne reagovať.
  • K náhlej srdcovej zástave paradoxne často dochádza najmä pri odpočinku  po fyzickom napätí, kedy v tele človeka poklesne adrenalín.
  • Vďaka AED je vo svete ročne zachránených vyše 40 000 ľudí.
  • Na Slovensku sa vďaka AED podarilo za štyri roky zachrániť 4 ľudské životy z piatich ohrozených. Pritom pomoc bola poskytnutá laickou verejnosťou.